FL-CC5024A-2M 焦距 50 mm
FL-CC5024A-2M 焦距 50 mm
200万像素
FL-CC2514A-2M 焦距 25 mm
FL-CC2514A-2M 焦距 25 mm
200万像素
FL-CC1614A-2M 焦距 16 mm
FL-CC1614A-2M 焦距 16 mm
200万像素
FL-CC1214A-2M 焦距 12 mm
FL-CC1214A-2M 焦距 12 mm
200万像素
FL-CC0814A-2M 焦距 8 mm
FL-CC0814A-2M 焦距 8 mm
200万像素
FL-CC0614A-2M 焦距 6 mm
FL-CC0614A-2M 焦距 6 mm
200万像素
FL-CC5028A-5M035 焦距 50 mm
FL-CC5028A-5M035 焦距 50 mm..
500万像素
FL-CC5028A-5M02 焦距 50 mm
FL-CC5028A-5M02 焦距 50 mm
500万像素
FL-CC2514-5M 焦距 25 mm
FL-CC2514-5M 焦距 25 mm
500万像素
FL-CC1614-5M 焦距 16mm
FL-CC1614-5M 焦距 16mm
500万像素
FL-CC0814-5M 焦距 8mm
FL-CC0814-5M 焦距 8mm
FL-CC7528-2M 焦距 75 mm
FL-CC7528-2M 焦距 75 mm
200万像素
FL-CC5028-2M 焦距 50 mm
FL-CC5028-2M 焦距 50 mm
200万像素
FL-CC2514-2M 焦距 25 mm
FL-CC2514-2M 焦距 25 mm
200万像素
FL-CC0814-2M 焦距 8mm
FL-CC0814-2M 焦距 8mm
200万像素
FL-HC0614-2M 焦距6mm
FL-HC0614-2M 焦距6mm
200万像素
FL-HC0514-2M 焦距5mm
FL-HC0514-2M 焦距5mm
适用范围:机器视觉、工业自动化,智能交通,道路监控 ●捕捉住兆像素照相机的全部分辩率; ●低变形率(低于1.0%); ●具有焦点和光圈锁定调节镙钉; ●在整个屏幕范围内都具有高对比度及清晰的图像; ●紧凑式设计(直径:35.5mm); ●200万像素
FL-HC1214-2M 焦距12mm
FL-HC1214-2M 焦距12mm
性能特点 CCD的高性能近摄镜头 对应200万像素 C型接口
FL-CC3516-2M 焦距35mm
FL-CC3516-2M 焦距35mm
性能特点 CCD的高性能近摄镜头 对应200万像素 C型接口
B2518 焦距25mm
B2518 焦距25mm
性能特点 CCD的高性能近摄镜头 1型手动光圈镜头 对应200万像素 C型接口